Characters / Tsuki Desu

Najika Tsuki:

Yukari Bueno:

Chitose "Cheetos" Miyamoto:

Sakura:

Kureno Bueno:

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Characters/TsukiDesu