YMMV / Tim And Erics Billion Dollar Movie

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TimAndEricsBillionDollarMovie