YMMV / The Fury

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheFury