YMMV / The Darkest Hour

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheDarkestHour