YMMV / Quarter-Life: Halfway To Destruction

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/QuarterLifeHalfwayToDestruction