YMMV / Milli Vanilli


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MilliVanilli