YMMV / Hot Rod


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HotRod