YMMV / Heart of a Dog

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HeartOfADog