YMMV / Game Boy Camera

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GameboyCamera