YMMV / Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/FullmetalAlchemistTheSacredStarOfMilos