YMMV / Blade Bunny


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BladeBunny