YMMV / Alternate Reality DBZ

Back to Alternate Reality DBZ
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AlternateRealityDBZ