troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Kemenycsavo
Marv a Sin City-ből egy megtestesült keménycsávó

Olyan, többnyire férfi szereplő, akinek lételeme a hatásos, már-már a lehetetlen határát súroló akció.

Kellemetlen MellékzöngeHu/Legendas ToposzokKeménycsávul

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
477
5