troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Kemenycsavul
Egy korábban átlagos szereplő keménycsávós vonásokat nyer.

Példa

Filmek
  • A Wanted című 2008-as film szinte teljesen erről a toposzról szól.

KeménycsávóHu/Legendas ToposzokA Kételyek Tudatos Elfojtása

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
235
5