troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Kellemetlen Mellekzonge
Ez az Intel sajtóreklám "valamiért" nem tetszett a feketéknek

A mű bizonyos elemei — az író szándékától függetlenül — sértőek valamely társadalmi rétegre nézve.

FánonHu/Legendas ToposzokKeménycsávó

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
400
5