troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
Hu: A Kincs
Össze kell gyűjteni mindet, hogy a történetszál haladjon előre

Az a dolog, aminek a hajkurászása a történet fő mozgatórugója. Alfred Hitchcock MacGuffin-nak nevezte ezt a rugót. Nincs különösebb jelentősége annak, hogy micsoda, de a lényeg, hogy mindenki ezt akarja megszerezni, ami feszültséget generál. A gengszteres történetekben gyakran a szajré, a kalandtörténetekben egy térkép, vagy annak darabkái, a sci-fiben pedig esetleg valaminek a tervrajza.

Kifordított ToposzHu/Legendas ToposzokKivédhetelen Stratégia

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
859
5