YMMV / Urban Legend


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/UrbanLegend