YMMV: Tenchi Muyo: War on Geminar

aka: Isekai No Seikishi Monogatari

Alternative Title(s):

Isekai No Seikishi Monogatari