YMMV: Tenchi Muyo: War on Geminar

Alternative Title(s):

Isekai No Seikishi Monogatari