YMMV / Skin Horse


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SkinHorse