YMMV / She's the Man

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ShesTheMan