YMMV / My Boyfriend's Back

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MyBoyfriendsBack