YMMV / Mega Man: Upon a Star


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MegaManUponAStar