YMMV / M. Night Shyamalan

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MNightShyamalan