YMMV / Haikara-san ga Tooru

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HaikaraSanGaTooru