YMMV / Direwolf 20

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Direwolf20