YMMV / Den of Shadows

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DenOfShadows