YMMV / Broken Helixhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BrokenHelix