YMMV / Angel's Egg


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AngelsEgg