troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: Trope
Trope on kerronallinen keino, kuten hahmomalli, juonirakenne tai tapahtuma, joka toistuu useissa töissä eri muodoissa. Tropet eivät ole Kliseitä, mutta ylikäytetty Trope voi muuttua Kliseeksi.

Sinänsä Tropet eivät ole niin hyviä kuin huonojakaan. "Ei mitään uutta auringon alla" on yleisesti tunnustettu truismi; on lähes mahdotonta kirjoittaa juonta, jota ei ole jo jossain muodossa tehty aiemmin. Tästä huolimatta jokaisen tarinan voi kirjoittaa joko hyvin tai huonosti.


Tarinan OpetusIn FinnishTsehovin Ase

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1424
3