troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: Tsehovin Ase
"Jos ensimmäisessä näytöksessä seinällä roikkuu ase, kolmanteen näytökseen menessä sillä tulee ampua jotakin. Jos asetta ei aiotta käyttää, ei sitä tarvita seinällä"
Anton Tsehov 1911

Tsehovin Ase on asia tai esine, joka mainitaan aiemmin tarinassa, joka on myöhemmin tärkeä. Tyypillisimmillään, se on seinällä roikkuva ase, jota joku myöhemmin käyttää ampuakseen jonkun. Tsehovin Ase on yleinen varsinkin poliisisarjoissa ja dekkareissa, joissa juuri pienet yksityiskohdat usein johtavat tapauksen ratkeamiseen, ja tarpeeksi Genreälykäs lukija saattaa huomata ne ennen tarinan hahmoja.

Sarjat kuten Lost ja Harry Potter ovat tehneet tästä tropesta taiteenlajin, ja vinkkejä etsivät fanit menevät joskus äärimmäisyyksiin löytääkseen vinkkejä tulevasta, joskin nämä arvelut saattavat olla Kaatumatautisia Puita.
TropeIn FinnishTykinruoka

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1725
3