What's Happening

Troperville

Tools

collapse/expand topics back to Fi/Trope

 

80.221.48.169
topic
02:14:25 AM Jun 18th 2010
Sanalle trope on kyllä olemassa täysin suomenkielinen vastine, trooppi, ja mielestäni suomenkielisessä TV Tropesissa sitä pitäisi käytää. Eli tämän artikkelin nimi pitäisi vaihtaa.
back to Fi/Trope

TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy