Awesome / Daens

 • In the beginning of the film, factory overseer Schmitt brags about having raped a girl that froze to death the night before. Daens slaps him in the face to the awe of the people.
 • After Belgian Gendarmes disperse a demonstration of factory women against work-related accidents heavy-handedly and start to cut down unarmed women, Daens intervenes by pulling one the Gendarmes down from his horse and dispersing the rest singlehandedly.
 • In church Daens defied orders not to preach about Rerum Novarum, but he ascends the pulpit anyway and proceeds to berate the wealthy factory owners for their failure to act in accordance with the Gospel:
  Adolf Daens: "Als Christus ons langs zijn apostelen leert dat het een plicht is om met iedereen, zonder onderscheid van rang of stand, te delen wat ge hebt, als hij het weinige eten wat hij heeft wegschenkt aan wildvreemden; Waarom geldt deze plicht dan niet voor de Belgische burgerij tegenover de massa's armen die hen niet onbekend zijn. Integendeel, die voor hen werken. Of denken deze mensen die beweren trouwe dienaren te zijn van onze Heilige Vader de Paus, dat het Evangelie omdat het in het Latijn werd opgesteld, niet bestemd is voor hun Franse oren! "Ik heb honger!", hoort roepen in niet mis te verstane bewoordingen! En die woorden kunnen en mogen niet zomaar in de wind worden geslagen! Het wordt tijd dat in dit land de stem van een arme wordt aanhoord. Overigens, mijn beste vrienden, klinkt hier de stem van een rijke altijd luider dan de stem van een arme? Waarom is de stem van arme minder waard dan de stem van een rijke? Wie heeft het recht te zeggen: "Gij zijt goed, gij zijt slecht. Gij moogt stemmen! Gij moogt niet stemmen!"?!"
  Factory owner Borremans: [in French]: "Incroyable, il prÍche pour le suffrage universel!".
  [The factory owners get up and start to leave]
  Adolf Daens: "Heren directeurs, wat zegt de Heilige Vader de Paus, waarop u zich zo graag beroept? Wat zegt de Heilige Vader de Paus in zijn encycliek Rerum Novarum?
  [Daens starts to cite the encyclical]: "Wij zijn ervan overtuigd dat er spoedig en afdoende moet gezorgd worden om het lot der lagere klassen te verbeteren, omdat een zeer groot gedeelte onverdiend een ellendig en erbarmelijk leven moet leiden."
  [The factory owners have left the church and Daens now talks to the workers who have stayed]
  Adolf Daens: "Mijn beste vrienden, het is duidelijk dat onze Heilige Vader Paus Leo XIII en Christus dezelfde taal spreken en dat er een einde dient gesteld aan deze georganiseerde, ingeburgerde onrechtvaardigheid. En denk eraan, vrienden, gij hebt niets. Het zijt niet gij die moet delen, maar zij die zojuist deze kerk hebben verlaten".
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Awesome/Daens