YMMV / The BOTS Master


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheBotsMaster