YMMV / Talk to Her

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TalkToHer