* MemeticMutation
** [[{{Squick}} DEVIANTAAAAAAAAAAAART!]]
** ''"LIEFEEEEEEEELD!!!!!"'' was quite often used on scans_daily, with ''"LAAAAAAAAAND!!!!"'' being a close second.
** * trips* [[SuperSmashBros SAKUR]][[{{troll}} AAAAAAAAAAAAAAI!]]
** * laughs*
** [[{{Imageboard}} 4 CHANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!]]
** That could have only been pulled off by some sort of tactical geniu-[[TabletopGame/{{Warhammer 40000}} CREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED!!!!]]
** [[NamcoBandai NAAAAAAAAM]][[NoExportForYou COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!]]
** [[Creator/StudioGainax GAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIINAAAAAAAAAAAAAAX]]
** [[Creator/StudioDeen DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNN!!!!]]
** [[CyanideAndHappiness COMIC SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANS!!!!]]
----