YMMV / Skippy the Bush Kangaroo


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SkippyTheBushKangaroo