YMMV / Superwomen of Eva 2: Lone Heir of Krypton

YMVV entries for Superwomen of Eva 2: Lone Heir of Krypton:


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SOE2LoneHeirOfKrypton