YMMV / Psycho Beach Party


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PsychoBeachParty