YMMV / No Need for Bushido

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NoNeedForBushido