YMMV / Nineteen, Twenty-One


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NineteenTwentyOne