YMMV / Mr. Nobody

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MrNobody