YMMV / Mr. Nobody


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MrNobody