YMMV / Lucky Dog 1

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/LuckyDog1