YMMV / Kamen no Maid Guy

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/KamenNoMaidGuy