YMMV / In Serein

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/InSerein