YMMV / Gothhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Goth