YMMV / God of Thunder

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GodOfThunder