YMMV / God of Cookery

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GodOfCookery