YMMV / Flash Gordon (1954)


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/FlashGordon1954