YMMV / Desert Punk


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DesertPunk